Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Nghi thức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh

-10%
Nghi thức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh
Mã Kim Đồng: 
6181104200006
Mã ISBN: 
978-604-2-11275-8
Khuôn Khổ: 
10x15 cm
Số trang: 
88
Ngày phát hành: 
12/06/2018
Giá bìa: 12.000đ
Giá bán: 10.800đ

Giới thiệu tác phẩm

Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là cuốn sách giới thiệu đầy đủ nội dung Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã được bổ sung, sửa đổi, do Hội đồng Đội Trung ương ban hành tháng 8/2015.

Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh gồm những quy định thống nhất mang nét đặc trưng của Đội được thể hiện bằng ngôn ngữ, hình thức tượng trưng, nghi lễ thủ tục về đội hình, đội ngũ.

Nghi thức Đội được tiến hành thường xuyên trong hoạt động rèn luyện của Đội để tạo thành thói quen, nề nếp tốt; góp phần giáo dục ý thức kỉ luật, tư thế, tác phong và tinh thần tập thể cho đội viên trong tổ chức Đội.

Bình luận

Sách cùng tác giả

Đội TNTP HCM - Hội đồng Trung Ương
16.200 đ
Đội TNTP HCM - Hội đồng Trung Ương
16.200 đ
Đội TNTP HCM - Hội đồng Trung Ương
18.000 đ
Đội TNTP HCM - Hội đồng Trung Ương
18.000 đ
Đội TNTP HCM - Hội đồng Trung Ương
9.000 đ
Đội TNTP HCM - Hội đồng Trung Ương
40.500 đ

Sách cùng bộ

Đội TNTP HCM - Hội đồng Trung Ương
16.200 đ
Đội TNTP HCM - Hội đồng Trung Ương
16.200 đ
Đội TNTP HCM - Hội đồng Trung Ương
18.000 đ
Đội TNTP HCM - Hội đồng Trung Ương
18.000 đ
Đội TNTP HCM - Hội đồng Trung Ương
9.000 đ
Hội Đồng Đội Trung Ương
9.000 đ
Hội Đồng Đội Trung Ương
9.000 đ
Hội Đồng Đội Trung Ương
22.500 đ
Hội Đồng Đội Trung Ương
9.000 đ

Sách cùng thể loại

Đội TNTP HCM - Hội đồng Trung Ương
18.000 đ
Đội TNTP HCM - Hội đồng Trung Ương
16.200 đ
Đội TNTP HCM - Hội đồng Trung Ương
18.000 đ
Nhiều tác giả
9.000 đ
Đội TNTP HCM - Hội đồng Trung Ương
10.800 đ
Hội Đồng Đội Trung Ương
14.400 đ
Hội Đồng Đội Trung Ương
9.000 đ
Đội TNTP HCM - Hội đồng Trung Ương
9.000 đ
Hội Đồng Đội Trung Ương
40.500 đ
Nhiều tác giả
9.000 đ
Nhiều tác giả
22.500 đ
Hội Đồng Đội Trung Ương
54.000 đ
Đội TNTP HCM - Hội đồng Trung Ương
16.200 đ