Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Takehiro Hata

Takehiro Hata

Takehiko HATA sinh  năm 1968, tốt nghiệp khoa Luật trường Đại học Waseda (Nhật  Bản). Cô  là  tác  giả kịch bản bộ “Unfair”, “Chekeraccho”, “SCHOOL!”, “Hidarime Tantei EYE” (Thám  tử  mắt trái),  “Hanayome ha Yakudoshi!” (Cô dâu sinh năm hạn), “Dragon Zakura”, “Tentai Kansoku” (Quan sát vũ trụ)…

Các tác giả khác