Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Kentaro Yabuki

Kentaro Yabuki

Kentaro Yabuki
Mangaka
Sinh: 4 tháng 2, 1980 (tuổi 37), Kōchi, Kōchi, Nhật Bản
Sách: To love-ru darkness, To love-ru

Tác Phẩm Của Kentaro Yabuki

Tất cả tác phẩm

Các tác giả khác