Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Việt Nam sử lược - Tập 2

-10%
Việt Nam sử lược - Tập 2
Mã Kim Đồng: 
5161310350002
Mã ISBN: 
9786042081115
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
14 x 22,5 cm
Số trang: 
304
Trọng lượng: 
593 gram
Ngày phát hành: 
01/01/2016
Giá bìa: 106.000đ
Giá bán: 95.400đ

Giới thiệu tác phẩm

Sử là sách không những là chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi, nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái căn nguyên những công việc của người ta đã làm để hiểu cho rõ những vận hội trị loạn của một nước, những trình độ tiến hóa của một dân tộc. Chủ đích là để làm cái gương chung cổ cho người cả nước được đời đời soi vào đầy mà biết cái sự sinh hoạt của người trước đã phải lao tâm lao lực những thế nào, mới chiếm giữ được cái địa vị ở dưới bóng mặt trời này. (...) Nay nhân sự học ở nước ta đã thay đổi, chữ quốc ngữ đã phổ thông cả trong nước, chi bằng ta lấy tiếng nước nhà mà kể chuyện nước nhà, ta soạn ra bộ Việt Nam sử lược, xếp đặt theo thứ tự, chia ra từng thời đại, đặt thành chương, thành mục rõ ràng, để ai ai cũng có thể xem được sử, ai ai cũng có thể hiểu được chuyện, khiến cho sự học sử của người mình được tiện lợi hơn trước.

Bình luận

Sách cùng tác giả

Nguyễn Văn Ngọc, Trần Trọng Kim, Đặng Đình Phúc, Đỗ Thận
81.000 đ
Trần Trọng Kim
79.200 đ

Sách cùng bộ

Trần Trọng Kim
79.200 đ

Sách cùng thể loại

Nhiều tác giả
23.400 đ
Hồ Phương
56.000 đ
Sơn Tùng
64.800 đ
Trần Trọng Kim
79.200 đ
Tô Hoài
10.800 đ
Nhiều tác giả
36.000 đ